Siłownia zewnętrzna w Kowanówku

Stowarzyszenie NW Włóczykije otrzymało od Lokalnej Grupy Działania grant na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym koło świetlicy w Kowanówku. W ramach projektu powstała nowa infrastruktura złożona z 6 stanowisk: biegacz, orbitrek, wioślarz, rower, krzesło, słup i prasa oraz regulamin. Ponad to, przeprowadzono w ramach wolontariatu szereg spotkań i warsztatów – dla dzieci teatrzyki kamishibai i pogadanki ekologiczne, a dla dorosłych szkolenia z właściwego użytkowania urządzeń.

Partnerami projektu byli: Sołtys i Rada Sołecka z Kowanówka oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku. W wolontariat polegający na wykonywaniu prac związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu byli zaangażowani mieszkańcy.