Odsłonięcie kamienia upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich w Żernikach

10 listopada odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem kamienia upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich w Żernikach. Na obelisku znalazły się nazwiska mieszkańców wsi, którzy zginęli w czasie walk o niepodległość. W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerniki i sołectwo Żerniki, wzięli udział między innymi Burmistrz Obornik – Tomasz Szrama, proboszcz parafii w Łukowie pw. św. Michała Archanioła – Przemysław Prędki,  ks. kan.  dr Andrzej Magdziarz – pochodzący z Żernik oraz ks. kan. Jan Stefan – ksiądz senior z Łukowa. W spotkaniu brała udział także wiceprezes LGD Kraina Trzech Rzek Magdalena Przystałowska. W czasie uroczystości wspominano tych, którzy ponieśli największą ofiarę walcząc o wolną Polskę – mieszkańców Żernik i okolicy. Młodzież z zespołu szkół w Rożnowie przedstawiła wzruszający program artystyczny oparty na tradycyjnych i współczesnych pieśniach i wierszach patriotycznych. Spotkanie uświetnił patrol ułanów, który przybył na wydarzenie. Na zakończenie, zebrani spotkali się pod wiatą rekreacyjną w Żernikach przy poczęstunku.

Powstanie tego miejsca pamięci możliwe było dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Zdjęcia udostępnione przez Urząd Miejski w Obornikach