Kolejna realizacja grantu – wiata rekreacyjna w Nininie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nininie pozyskała grant z Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w wysokości 14 720,oo zł na budowę miejsca rekreacji. W ramach realizacji operacji została wybudowana wiata rekreacyjna o wymiarach 6 m x 4 m, która umożliwi integrację społeczności wiejskiej. OSP Ninino pragnie podziękować partnerom projektu, wszystkim wolontariuszom za pomoc oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Ryczywole za przeszkolenie uczestników z dziedziny łowienia ryb i ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskali nowe miejsce spotkań i wypoczynku nad ninińskim stawem.