Rolnik w obiektywie

Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom zrealizowało kolejny Grant w Lokalnej Grupie Działania Kraina Trzech Rzek pt. Rolnik w obiektywie. Dotyczył on zebrania zdjęć przedstawiających historię rolnictwa, wykonanie aktualnych zdjęć obrazujących pracę na roli, zorganizowanie wystawy oraz wydanie kalendarza.

Zdjęcia Stowarzyszenie Aktywni Razem

Download (PDF, 8.6MB)