Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1 września, jak co roku obchodziliśmy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Pamięć o tym wydarzeniu, które zmieniło losy świata, o ludziach, którzy bohatersko oddali swoje życie walcząc o wolność Ojczyzny to obowiązek i przywilej każdego Polaka. Zatrzymanie się w biegu codzienności, w czasie świętowania rocznic i wspominanie tych, dzięki którym możemy dziś cieszyć się pokojem i dobrobytem pomaga nam uświadomić sobie to, jak kruchy jest świat wokół nas. Zachęca także do podejmowania wysiłków, aby świat, który dzięki nim odziedziczyliśmy, stawał się coraz lepszy.

W tym roku Wiceprezes  Magda Przystałowska, reprezentowała LGD Kraina Trzech Rzek w uroczystościach organizowanych przez Gminę Suchy Las w Łagiewnikach, na terenie poligonu Biedrusko.

Za zdjęcia dziękujemy  Sucholeskiemu Magazynowi Mieszkańców Gminy, fot. Agnieszka Łecka i T. Owczarek