Kolejne warsztaty Stowarzyszenia “Przyjaciel” w ramach grantu LGD

Dzięki dofinansowaniu przez LGD projektu “Kultywowanie dziedzictwa kulturowego – warsztaty rękodzielnicze”, w Bogdanowie mieszkańcy mogą brać udział w cyklu spotkań, na których poznają tradycyjne i nowatorskie metody atrystyczne.