Posiedzenie Rady LGD

23 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach naboru grantowego dotyczącego budowy i rozwoju infrastruktury turystycznej oraz wniosku LGD na realizację operacji własnej. Członkowie Rady postanowili o wybraniu do finansowania wszystkich wniosków, które były rozpatrywane. W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady LGD, a nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwała Przewodnicząca p. Bożena Kubiatowicz.

Gratulujemy wnioskodawcom!

Wyniki znajdują się pod poniższymi linkami:

Wyniki oceny naboru 8/2018/G/U/2 Infrastruktura Turystyczna

Wyniki oceny Operacja Własna