Pierwsza reailzacja projektu w ramach Grantów!

30 czerwca odbyło się pierwsze wydarzenie zrealizowane w ramach Grantów dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek!

Szanty nad Łomnem zgromadziły mieszkańców Gminy Murowana Goślina oraz przybyłych gości na plaży przepięknego jeziora Łomno w Wojnówku.

W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak: festiwal piosenki szantowej i turystycznej, animacje i warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, konkurs na zupę rybną oraz występ gwiazdy wieczoru zespołu Sailor.

Gratulujemy organizatorom sprawnie przeprowadzonej imprezy!

Wydarzenie było dofinansowane w ramach Grantu pt.  Przegląd piosenki szantowej i turystycznej nad Łomnem – “Szanty nad Łomnem” Wartość dofinansowania to 5 000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Grantowego pt.: “Realizacja Projektu Grantowego w ramach przedsięwzięcia P.I.I.3. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.” Dzięki dofinansowaniu organizatorzy mogli sfinansować między innymi poczęstunek dla występujących oraz wynajem toalet, także dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Operacja pn. Przegląd piosenki szantowej i turystycznej nad Łomnem – „Szanty nad Łomnem”, mająca na celu kultywowanie cennego dziedzictwa kulturowego i naturalnego miejscowości Wojnówko poprzez zorganizowanie festiwalu Szantowego w roku 2018 i wzrost świadomości ekologicznej ludności współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanego grantu 5000 zł.

Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek