Kolejne umowy na granty podpisane!

26 lipca Zarząd   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa Kraina Trzech Rzek w składzie Małgorzata Najdek –  Prezes Andrzej Kosakowski – Wiceprezes, podpisał kolejne umowy na realizacje grantów w ramach projektu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Jeszcze w tym roku powstaną stacje naprawy rowerów, wiaty dla turystów, infrastruktura wodna na obornickiej Marinie oraz zostaną zorganizowane spacery historyczne, wydana zostanie ulotka wraz z mapka i duża tablica promująca miejscowość Przebędowo.

  1. Stowarzyszenie “Dolina Trojanki” – Przebędowo – historia i teraźniejszość.
  2. Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA – Rozwój Obornickiej Mariny- ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na brzegu Warty.
  3. Stowarzyszenie “CZYNNI RODZINNI” – Rowerowy Ryczywół
  4. Stowarzyszenie “CZYNNI RODZINNI” – Samoobsługowe stacje naprawy rowerów elementem infrastruktury turystycznej w miejscowości Ryczywół

 

Naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów!!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Realizacja projektu grantowego dotyczącego budowy i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie działania LGD Kraina Trzech Rzek w roku 2018.

Mająca na celu: Zwiększenie ilości i poprawa stanu obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek w okresie trwania projektu grantowego.

Współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość realizowanej operacji:  48 028 zł, w tym ze środków EFRROW 30 560 zł

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek