Informujemy.

W związku z umieszczeniem w dniu 4 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek  Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 01/2018/OW w ramach przedsięwzięcia: P.I.I.4 Budowa kapitału społecznego / Liderzy rozwoju Lokalnego, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05 lipca 2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek przekaże  do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.