Grant SPDiMN Przyjaciel jest już realizowany!

17 lipca odbył się pierwszy z zaplanowanego cyklu warsztatów realizowanych w Bogdanowie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Przyjaciel”.

Spotkania są dofinansowane przez LGD Kraina Trzech Rzek w ramach Grantu pn. “Kultywowanie dziedzictwa kulturowego – warsztaty rękodzielnicze” w kwocie 5000 zł

Gratulujemy wspaniałego pomysłu na nowoczesną formę tradycyjnych spotkań społeczności wiejskich!