Umowa na projekt grantowy podpisana!

W dniu 21 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek Małgorzata Najdek, podpisała umowę na realizację projektu grantowego dotyczącego zachowania cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie naszej LGD.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli również: Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela Mroczek oraz pracownicy Wydziału Wdrażania LSR. Naszą LGD reprezentowała, poza Małgorzatą Najdek, również wiceprezes, Magdalena Przystałowska z Gminy Suchy Las.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek otrzyma dziesięciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 3/2017/G:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna W Ocieszynie – Warsztaty z sztrykowania
  2. Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko – Przegląd piosenki szantowej i turystycznej nad Łomnem – “Szanty nad Łomnem”
  3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej “Przyjaciel” – Kultywowanie dziedzictwa kulturowego – warsztaty rękodzielnicze
  4. Stowarzyszenie AleBabki – Ścieżka historyczna domami malowana w Ryczywole
  5. Kółko Rolnicze w Skrzetuszu – Gęsina na św. Marcina
  6. Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej – Jubileuszowy Zlot Orkiestr Dętych
  7. Stowarzyszenie Aktywni Razem – Rolnik w obiektywie
  8. Stowarzyszenie “CZYNNI RODZINNI” – Ścieżka historyczna domami malowana – Powstanie Wielkopolskie
  9. Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych – “Łoskoń Stary – nasze miejsce na ziemi”
  10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki – “Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego – kamień upamiętniający Powstańców Wielkopolskich 1918 w Żernikach”

Już wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami!