Posiedzenie Rady LGD

20 czerwca odbyło się posiedzenie Rady LGD mające na celu ocenę wniosków złożonych w 2 naborach uzupełniających: 5/2018/G/U w zakresie rozwoju kapitału społecznego oraz 6/2018/G/U w zakresie promocji walorów turystycznych obszaru LGD. W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady LGD, a nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwała Przewodnicząca p. Bożena Kubiatowicz.

Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone projekty!

Gratulujemy wnioskodawcom!

Wyniki znajdują się pod poniższymi linkami:
Wyniki naboru 5/2018/G/U

Wyniki naboru 6/2018/G/U