Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja znajduje się poniżej oraz pod linkiem.

Download (PDF, 895KB)