Walne Zebranie Członków

W dniu 26 kwietnia w Sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki, odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek.
Grażyna Foedke – Wiceprezes Zarządu LGD przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu za rok 2017. Sprawozdanie finansowe omówił Andrzej Kosakowski – Wiceprezes Zarządu LGD. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Magdalena Swoboda przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu tych dokumentów, na wniosek komisji rewizyjnej, jednogłośnie uchwalono absolutorium dla zarządu za 2017 rok. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski podziękował w imieniu członków LGD Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia oraz rozwoju obszaru.

Następnie Magdalena Przystałowska Wiceprezes Zarządu LGD – przedstawiła uchwały dotyczące budżetu na rok 2018, zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory prezesa i wiceprezesów stowarzyszenia.

Na prezesa zarządu zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Najdek, dotychczasowej Prezes LGD – w wyniku głosowania została ona wybrana jednogłośnie Prezesem Stowarzyszenia.

Wiceprezesami zostali: Grażyna Foedke z gminy Ryczywół, Andrzej Kosakowski z gminy Murowana Goślina i Magdalena Przystałowska z gminy Suchy Las.

Następnie wybrano członków komisji rewizyjnej: Magdalenę Swobodę, Krystynę Ruks i Pawła Bukowskiego.

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji jednego z członków Rady LGD, został uzupełniony wakat w składzie. Na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków LGD Kraina Trzech Rzek, nowym członkiem Rady LGD została Pani Karina Wojdanowicz z gminy Oborniki. Pani Karina jest prężnie działającym przedsiębiorcą, sołtysem Kowanówka i Lokalna Liderką bardzo zaangażowaną w rozwój społeczności.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na Zebranie. Wybranym władzom Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej pracy.