Ogłaszamy Nabory uzupełniające

Kolejna szansa na dofinansowania!

Ogłaszamy nabory uzupełniające w ramach dwóch przedsięwzięć:

Budowa kapitału społecznego  i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu

Promocja walorów turystycznych

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym nr 5/2018/G/U

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym nr 6/2018/G/U

Wszystkich zainteresowanych wnioskowaniem zapraszamy do naszego biura na bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie wypełniania wniosku.