Warsztaty rozwoju osobistego dla lokalnych liderek

21 marca, odbyły się Warsztaty Rozwoju Osobistego dla lokalnych liderek. Spotkanie dla kobiet działających społecznie, poświęcających swój czas i energię na organizowanie wydarzeń dla mieszkańców społeczności lokalnych, tym razem poświęcone im samym.

W czasie warsztatu można było między innymi:

–        spotkać się w gronie lokalnych liderek i porozmawiać,

–        spojrzeć na siebie i swoją działalność społeczną z wielu stron,

–        przeanalizować różne przestrzenie swojego życia (osobistą, rodzinną, społeczną itp.) i ich wzajemne powiązania,

–        odkryć, lub lepiej poznać swoje mocne strony i zasoby do radzenia sobie ze stresem.

Były to bardzo owocne trzy godziny, pełne otwartości, ciepła, rozmów o życiu i aktywności lokalnej i pracy nad samorozwojem.

Za gościnę w serdecznych progach świetlicy w Kowanówku dziękujemy Pani Sołtys – Karinie Wojdanowicz.

Spotkanie współorganizowaliśmy z Instytutem Psychologii UAM w ramach prowadzonego tam Laboratorium Kompetencji Zawodowych.