Posiedzenie Rady LGD

W dniu 19 marca 2018 odbyło się posiedzenie Rady LGD, mające na celu ocenę i wybór operacji do finansowania, w związku z zakończonym naborem wniosków 5/2018/G Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz 6/2018/G Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzedzone szkoleniem dotyczącym procedury i oceny operacji w ramach projektów grantowych.

 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady LGD, reprezentujących wszystkie sektory a podczas oceny zachowano wymagane parytety.

 

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwał Wiceprzewodniczący Rady – Dariusz Wojcieszak, wnikliwie analizując prowadzony na potrzeby oceny operacji, Rejestr interesów członków Rady. Rada LGD oceniała wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a następnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.