Posiedzenie kapituły nagrody Superliderki.

W dniu 12.03.2018 r.  odbyło się posiedzenie kapituły, mające na celu wyłonienie spośród działających społecznie kobiet, tej jednej, której zostanie przyznany tytuł Superliderki. Tradycyjnie na corocznej Konferencji Liderek w Objezierzu, jedna z aktywnych kobiet obszaru LGD Kraina Trzech Rzek, otrzyma ten zaszczytny tytuł. Przyznawany on jest za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji społecznej aktywności kobiet. W skład kapituły weszły laureatki Superliderek z poprzednich lat, oraz członkowie zarządu LGD Kraina Trzech rzek.