Ogłosiliśmy kolejne nabory na Granty!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabory wniosków na Granty.

Ogłoszenia dostępne są po kliknięciu w link:

Ogłoszenie nr 7/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.I.2. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

Ogłoszenie nr 8/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.III.1. Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej.

Ogłoszenie nr 9/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.I.5. Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu.

Przypominamy, że Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo dla wszystkich osób i podmiotów chcących aplikować w konkursach na dofinansowanie.