WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko: Pracownik Administracyjny w biurze LGD została wybrana Pani Natalia Feliksiak zam. w Chrustowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko oraz w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku jak i predyspozycjami i umiejętnościami gwarantującymi właściwe wykonywanie zadań.