Szkolenie dla członków organu LGD i pracowników biura

19 i 20 stycznia 2018 r. w ośrodku wypoczynkowym Olandia w Prusimiu, odbyło się szkolenie dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura.

Szkolenie miało na celu przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących wdrażania Strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, – regulaminu funkcjonowania Rady,szczegółów dotyczących między innymi procedury grantowej, oceny wniosków, rozpatrywania odwołań oraz kryteriów wyboru operacji.

Prezes LGD Kraina Trzech Rzek Małgorzata Najdek przedstawiła poziom Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podsumowała działania aktywizacyjne, które odbyły się w minionym roku.  Kolejnym punktem w programie było przedstawienie prezentacji dotyczącej zrealizowanych projektów przez beneficjentów działań: Podejmowanie i Rozwijanie Działalności Gospodarczej. Na zakończenie Magdalena Przystałowska wiceprezes LGD omówiła najważniejsze informację dotyczące funkcjonowania Rady oraz kryteria wyboru operacji grantowych.

Na drugi dzień został przeprowadzony bardzo owocny Warsztat refleksyjny. Wnioski ze spotkania będą podstawą do przygotowania rekomendacji dotyczących wdrażania strategii i działalności LGD w rozpoczynającym się roku 2018.