Nabory na Granty ogłoszone!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabory wniosków na Granty.

Ogłoszenia dostępne są po kliknięciu w link:

Ogłoszenie nr 5/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.I.5. Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu.

Ogłoszenie nr 6/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.III.4. Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR.

Przypominamy, że Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo dla wszystkich osób i podmiotów chcących aplikować w konkursach na dofinansowanie.