Posiedzenie Rady LGD

W dniu 8 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Rady LGD , mające na celu ocenę i wybór operacji do finansowania, w związku z zakończonym naborem wniosków 3/2017/G Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 4/2017/G Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej poprzedzone szkoleniem dotyczącym procedury i oceny operacji w ramach projektów grantowych.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady LGD, reprezentujących wszystkie sektory a podczas oceny zachowano wymagane parytety.

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwała Przewodnicząca Rady – Bożena Kubiatowicz, wnikliwie analizując prowadzony na potrzeby oceny operacji, Rejestr interesów członków Rady. Rada LGD oceniała wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a następnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków na Granty nr 3/2017/G i 4/2017/G.

Wyniki naboru 3/2017/G

Wyniki naboru 4/2017/G

Wszystkim, których projekty zostały wybrane do finansowania Gratulujemy!