Zakończyliśmy nabory grantowe!

Informujemy iż 6 listopada zakończyły się dwa nabory na Granty!

W naborze 3/2017/G w zakresie zachowania cennego dziedzictwa lokalnego złożonych zostało 16 wniosków, a w naborze 4/2017/G w zakresie rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 4 wnioski.

Cieszymy się, że tak wiele podmiotów podjęło inicjatywę wnioskowania o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania!