Pierwsza umowa w ramach naboru Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury podpisana!

We wtorek 14 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wójt Gminy Ryczywół Pani  Renata Gembiak Binkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Agnieszki Kostyk podpisała umowę na dofinansowanie dotyczącą: Przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Lipie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dzięki przebudowie świetlicy wiejskiej zostaną wykonane toalety (damskie, męskie oraz dla niepełnosprawnych), kuchnia niezbędna do wykonywania posiłków, pomieszczenie porządkowe oraz przebudowany zostanie wiatrołap z szatnią i pomieszczeniem gospodarczym.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ryczywół otrzymała dofinansowanie z LGD Kraina Trzech Rzek w wysokości 329 140,00 zł , przy czym wartość całkowita inwestycji to: 643 700,20 zł.