Wyniki naborów wniosków na Granty nr 1/2017/G i 2/2017/G

W dniu 19 października 2017 odbyło się posiedzenie Rady LGD, mające na celu ocenę i wybór operacji do finansowania, w związku z zakończonym naborem wniosków 1/2017/G Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 2/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady LGD, reprezentujących wszystkie sektory a podczas oceny zachowano wymagane parytety.

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia czuwała Przewodnicząca Rady – Bożena Kubiatowicz, wnikliwie analizując prowadzony na potrzeby oceny operacji, Rejestr interesów członków Rady. Rada LGD oceniała wnioski pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a następnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków na Granty nr 1/2017/G i 2/2017/G

Wszystkim, których projekty zostały wybrane do finansowania Gratulujemy!

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017/G

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017/G

 

Równocześnie informujemy iż ze względu na to, że operacje wybrane do finansowania w ramach naboru 2/2017/G nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, zgodnie z zapisami Wytycznych nr 2/1/2016 W zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,
 zarząd LGD podjął decyzję o odstąpieniu od tego konkursu grantowego.

Uchwała Zarządu

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem dla naboru 1/2017/G

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem dla naboru 2/2017/G

Lista operacji niewybranych do finansowania dla naboru 1/2017/G

Lista operacji niewybranych do finansowania dla naboru 2/2017/G