Ogłoszenia o naborach wniosków na Granty!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabory wniosków na Granty.

Ogłoszenia dostępne są po kliknięciu w link:

Ogłoszenie nr 3/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.I.3. Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Ogłoszenie nr 4/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów w ramach przedsięwzięcia P.I.III.1. Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej.

Przypominamy, że Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo dla wszystkich osób i podmiotów chcących aplikować w konkursach na dofinansowanie.