Zakończyliśmy pierwsze Nabory Grantowe!

Z wielką radością informujemy, że w zakończyliśmy pierwsze dwa nabory grantowe w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność!

W konkursach na:

  • budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej wpłynęło 12 wniosków
    oraz na
  • budowę kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu wpłynęło 11 wniosków
    (łącznie 23 wnioski w obu naborach).

Wszystkim, którzy złożyli wnioski GRATULUJEMY pomysłów, aktywności, inicjatywy, determinacji, wytrwałości i profesjonalizmu!

Od poniedziałku LGD będzie weryfikować wstępnie złożone dokumenty.