Spotkania informacyjno – komunikacyjne zakończone

W minionym tygodniu odbyły się spotkania informacyjno – komunikacyjne skierowane dla mieszkańców i podmiotów z terenu działania LGD Kraina Trzech Rzek chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach grantów.

 

Tematyka dotyczyła głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej na naszym terenie oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na operacje ramach grantów na działania społeczne. Pracownicy biura LGD szczegółowo opowiedzieli o Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji (czyli jak stworzyć projekt, aby został jak najlepiej oceniony) i Procedurze oceny i wyboru operacji. Ostatnim punktem w programie było skrupulatne przerobienie wniosku o dofinansowanie.

Wszystkich planujących wnioskodawców serdecznie zapraszamy do korzystanie z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD !

Prezentacja