Pierwszy wniosek wpłynał do biura LGD

Uprzejmie informujemy, że do biura LGD wpłynął pierwszy wniosek w ramach przedsięwzięcia Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.