Jeśli planujesz wnioskowanie o Grant PAMIĘTAJ!

Zachęcamy do składania wniosków na Granty – dofinansowania na działania społeczne!

Wszystkim planującym ubieganie się o granty przypominamy o najważniejszych informacjach:

  1. Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacji producenta ARiMR. Jak to zrobić? Informacje znajdują się TUTAJ
  2. Jeśli w ramach operacji przewidziana jest budowa, przebudowa, modernizacja, posadowienie maszyn lub urządzeń, zakup wyposażenia oraz maszyn, sprzętu lub urządzeń bezpośrednio związanych (wykorzystywanych) z konkretną lokalizacją, niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. własność, najem, dzierżawa, użyczenie itp.)
  3. Do Wniosku o powierzenie Grantu należy załączyć, jeśli są wymagane, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Wnioskodawca powinien uzyskać potrzebne informacje w odpowiednim Starostwie Powiatowym.

Jeśli w czasie aplikowania i przygotowywania dokumentacji pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości , zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa:

Osobiście w naszym biurze w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76 pok 30

Telefonicznie pod nr tel: 791-222-764

Mailowo na adres: magda.przystalowska@kraina3rzek.pl