Ogłoszenia o naborach wniosków na Granty!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabory na Granty.

Ogłoszenia dostępne są po kliknięciu w link:

Ogłoszenie nr 01/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów na  zadania polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych

Ogłoszenie nr 02/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów na zadania polegające na organizacji wydarzeń mających na celu wzmocnienie więzi środowiskowych i międzyśrodowiskowych w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu

Przypominamy, że Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo dla wszystkich osób i podmiotów chcących aplikować w konkursach na dofinansowanie.