Wiaty turystyczne

W minionym tygodniu zostały przeprowadzone prace konserwacyjne wiat turystycznych, które zostały wybudowane w ramach projektu Szlak Ukrytych Skarbów. Projekt zrealizowaliśmy w partnerstwie z czterema Lokalnymi Grupami Działania. Polegał on na utworzeniu szlaku promującego miejsca i obiekty stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne. Myślą przewodnią szlaku jest możliwość pokonywania odległości pomiędzy “skarbami” SUS-ami, czyli jednodniowymi rajdami rowerowymi. W ramach projektu powstało łącznie 37 drewnianych wiat, wyposażonych w 2 komplety ławo-stołów, stojak rowerowy i kosz na śmieci. W każdej wiacie zamocowana została też tablica informacyjna, zawierająca ogólne informacje o szlaku i szczegółowe informacje na temat danego “skarbu”, czyli miejsca lub obiektu, który promuje.