Narada Sołtysów w gminie Ryczywół

24 lipca odbyła się narada Sołtysów w gminie Ryczywół, której przewodniczyła Pani Wójt – Renata Gembiak Binkiewicz. W naradzie uczestniczyli; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Lech Faron, Sołtysi, Starostowie tegorocznych dożynek gminnych oraz pracownicy biura LGD. Podczas spotkania Magdalena Przystałowska – wiceprezes LGD opowiedziała o możliwości ubiegania się o środki w ramach konkurów grantowych, które zostaną niebawem ogłoszone w dwóch przedsięwzięciach

  1. Budowa, przebudowa i remont ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
  2. Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi.

Karolina Skowrońska – pracownik biura LGD, omówiła konkurs dożynkowy na najpiękniej przystrojone obejście przydomowe, który zostanie ogłoszony podczas tegorocznego święta plonów w Tłukawach. Kolejnym tematem spotkania było poinformowanie uczestników o realizacji projektu dotyczącego wydania książki kucharskiej z przepisami Lokalnych Liderek. Książka zostanie opublikowana wiosną 2018 roku, podczas corocznej konferencji Liderek w Objezierzu. Zachęcamy do przesyłania formularza zgłoszeniowego ze swoim przepisem na adres  karolina.skowronska@kraina3rzek.pl