Zapraszamy na spotkana szkoleniowo – doradcze

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo – doradcze!

W najbliższym czasie odbędą się w Gminach Członkowskich spotkania dotyczące  realizacji operacji oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie działań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

  • warunki i sposoby realizacji operacji i rozliczania projektów
  • ogólne założenia LSR – kryteria oceny i rodzaje operacji,

Spotkania organizowane są zgodnie z realizowanym Planem Komunikacji ze społecznością Lokalną – cel Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów