Szkolenie dla pracowników JST

11 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się szkolenie dla pracowników samorządowych dotyczące naboru wniosków na Budowę, przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Podczas spotkania Prezes LGD Kraina Trzech Rzek Małgorzata Najdek omówiła formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, kryteria oceny operacji oraz warunki udzielenia wsparcia.