Szkolenie dla beneficjentów

10 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się szkolenie dla wnioskodawców, którzy podczas zimowego naboru złożyli do LGD Kraina Trzech Rzek wnioski o przyznanie pomocy w ramach Podejmowania i Rozwijania Działalności Gospodarczej

Podczas spotkania zostały omówione obowiązki beneficjenta wynikające z postanowień umowy o przyznaniu dofinansowania, zasady wizualizacji zawarte w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA 2014-2020 oraz zasady upubliczniania zapytań ofertowych na platformie udostępnionej przez ARiMR, które przedstawiła p. Anna Rosin pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.