Spotkanie partnerów projektu współpracy SUS

16 maja na sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące realizacji projektu Szlak Ukrytych Skarbów. Realizowane przedsięwzięcie będzie przy współpracy czterech Lokalnych Grup Działania z wielkopolski (LGD Puszcza Notecka, Czarnkowsko Trzcianecka LGD, Trakt Piastów i LGD Kraina Trzech Rzek) Planowana operacja dotyczy utworzenia szlaku promującego miejsca i obiekty stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne, do tej pory mało znane, stąd w tytule projektu ukryte skarby. Myślą przewodnią szlaku jest możliwość pokonywania odległości pomiędzy “skarbami” SUS-ami, czyli jednodniowymi rajdami rowerowymi. Aby uatrakcyjnić trasę, zaplanowano wybudowanie przy każdej atrakcji wiaty drewnianej, z której uczestnicy rajdów będą mogli korzystać podczas zwiedzania “skarbów” oraz postojów. Pomimo dużej rozciągłości geograficznej szlak będzie stanowił zwartą całość, dzięki montażowi tablic informacyjnych we wiatach oraz publikacji informatora i albumu, które zostaną rozdysponowane podczas uroczystości otwarcia szlaku (rajd rowerowy) oraz innych imprez i targów turystyczno-rekreacyjnych, w których weźmie udział LGD. Podczas spotkania LGD Kraina Trzech Rzek przedstawiła prezentacje dotyczącą zrealizowanego w poprzedniej perspektywie projektu SUS oraz omówiła doświadczenia jakie towarzyszyły przy budowie małej infrastruktury turystycznej.