Spotkania informacyjno – konsultacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las na Spotkania informacyjno – konsultacyjne do Obornik i Murowanej Gośliny!

Będziemy opowiadać o możliwości skorzystania z dofinansowań na działania społeczne – Grantów.

Przybliżymy zakresy, w których będzie można ubiegać się o pomoc (czyli na co?), zasady wnioskowania i realizacji projektów (dla kogo? i jak?)  oraz kryteria oceny operacji (jakie projekty mają największą szansę na dofinansowanie?)

Spotykamy się 8 czerwca w Obornikach w sali sesyjnej Urzędu Miasta oraz 12 czerwca w Murowanej Goślinie w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy 🙂

 

 

Spotkania realizowane są zgodnie z Planem Komunikacji i obejmują cele: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR na lata 2016 – 2022 (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR) oraz Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych)