Pierwsze umowy na dofinansowanie!

Z radością informujemy, że nasi beneficjenci podpisują umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego   na realizację operacji w zakresie “Podejmowanie Działalności Gospodarczej” i “Rozwijanie Działalności Gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.