WZC udzieliło absolutorium Zarządowi LGD

26 kwietnia w Świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek. Przybyli na zebranie członkowie wysłuchali sprawozdań: merytorycznego, i finansowego za 2016 rok oraz raportu ewaluacyjnego i protokołu sprawozdawczego komisji rewizyjnej za 2016 r.

Po przedstawieniu tych dokumentów i na wniosek komisji rewizyjnej jednogłośnie uchwalono absolutorium dla zarządu za 2016 rok.

Ponadto na Walnym Zebraniu Członków podjęto uchwały o zmianie lokalnych kryteriów wyboru oraz o wyborze nowego członka Rady LGD.

Uchwała ws. zmiany Lokalnych Kryteriów wyboru operacji

Członkowie poznali również plan budżetu LGD na 2017 rok oraz planowane do realizacji zadania.

Obradom przewodniczył niezastąpiony w tej roli Konrad Strykowski.