Szkolenie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

21 kwietnia 2017 r. pracownicy biura LGD Kraina Trzech Rzek wzieli udział w szkoleniu organizowanym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczącym poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich omówili miedzy innymi kwestie dotyczące wyboru operacji do finansowania, weryfikacji wniosków, realizacji projektów współpracy oraz procedur odwoławcych.