Konsultacje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zapraszamy do opiniowania zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek!

3 kwietnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne w godzinach 12 – 15 w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76 w sali 110

Zapraszamy wszystkich interesariuszy LSR – przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów.

W czasie spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi zmianami i przedstawić swoje opinie i rekomendacje.

Zapraszamy także do konsultowania LSR:

  • pisemnie poprzez formularz dostępny na stronie www.kraina3rzek.pl,
  • oraz w czasie indywidualnych konsultacji w biurze LGD

Propozycje zmian LSR