Spotkanie włodarzy Gmin Członkowskich

22 lutego odbyło się w Urzędzie Miejskim w Obornikach spotkanie włodarzy Gmin Członkowskich LGD Kraina Trzech Rzek.

Poświęcone było między innymi omówieniu procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność realizowanej na naszym obszarze. Poruszony został także temat związany z planowanymi na najbliższy okres naborami grantowymi, oraz konkursem na infrastrukturę kulturalną i rekreacyjną. Zarząd LGD, Panią Prezes na czele przedstawił także plany najbliższych działań aktywizacyjnych, które będziemy realizować w najbliższych miesiącach.