Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Obornikach i Ryczywole

Przekazujemy informację o planowanych punktach informacyjnych dot. Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 14 lutego 2017 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim w Obornikach oraz w Urzędzie Gminy Ryczywół. Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE, a także informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych. Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury będą obowiązywały przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

pife plakat a4 pion dyzur oborniki 14 lutego-page-001 pife plakat a4 pion dyzur ryczywol 14 lutego-page-001