Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestów.

10 i 17 stycznia odbyły się posiedzenia Rady LGD, na których zostały rozpatrzone protesty dotyczące naborów wniosków na  Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie Działalności Gospodarczej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady 17 stycznia obejmowało również podsumowanie zakończonych naborów wniosków.

Prezes LGD Małgorzata Najdek  poinformowała także o planowanych zmianach w kryteriach wyboru operacji oraz LSR  i o uzupełnieniach naboru w odpowiedzi na sugestie UMWW.

 

Linki do protokołów z odwoławczych posiedzeń Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza II

IMG_4729 IMG_4730 IMG_4731 IMG_4736 IMG_4737 IMG_4739