Konsultacje Społeczne

Lokalna grupa działania rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Kryteriów wyboru operacji, oraz Procedur oceny i wyboru operacji.

W pierwszym etapie konsultacji prosimy o nadsyłanie propozycji oraz uwag do ww. dokumentów:

mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego biura w czasie trwania dyżuru konsultacyjnego w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 12 – 14.

Link do strony z dokumentami: https://kraina3rzek.pl/lsr/