Konsultacje kryteriów oceny operacji.

W związku z rozpoczęciem procedury aktualizacyjnej, zapraszamy Państwa do przesyłania na adres biuro@kraina3rzek.pl, za pośrednictwem załączonego formularza, propozycji zmian Kryteriów oceny operacji.

Download (DOCX, 211KB)

Kryteria można pobrać poprzez kliknięcie w łącze:

Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Granty

Operacje własne