Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego

 

 

Przekazujemy zaproszenie do udziału w projekcie dotyczącym bioróżnorodności!

Szanowni Państwo!

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

W trakcie kursu szkoleniowego chcemy zaprezentować kluczowe kwestie dotyczące:

 • znaczenia odtwarzania zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie wsi w aspekcie zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatycznych,
 • zachowania siedlisk i korytarzy ekologicznych dla kluczowych gatunków mających wpływ na wartości przyrodnicze terenów rolniczych,
 • zmian klimatycznych oraz ich wpływu na wartościowe ekosystemy śródpolne i śródwiejskie,
 • mobilizowania społeczności lokalnych do działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich, prowadzenia lokalnych akcji edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy do liderów, społeczników i mieszkańców wsi, a w szczególności: przedstawicieli organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich, ochrony przyrody, sołtysów, rad sołeckich, grup odnowy miejscowości, przedstawicieli samorządów, rolników, nauczycieli, pasjonatów przyrody. Szkolenia poprowadzą specjaliści i eksperci ochrony przyrody i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Kurs szkoleniowy składa się z dwóch zjazdów. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 23-25 lutego 2017r, początek zjazdu godz.15.00 w czwartek 23.02.2017, koniec zjazdu w sobotę 25.02.2017r o godz.15.00, miejsce szkolenia Pałac Witaszyce, Aleja Wolności 35, 63-230 Witaszyce. Dokładny termin drugiego zjazdu zostanie ustalony w trakcie pierwszego spotkania, planowany jest wstępnie na przełom marca i kwietnia 2017 r.

Program I zjazdu:

 • znaczenie i problemy zachowania wartościowych siedlisk na terenach rolniczych (zadrzewienia, zakrzewienia, miedzie i strefy buforowe, małe zbiorniki i cieki wodne), usługi ekosystemowe,
 • analiza i prognozy zmian klimatycznych oraz ich wpływ na obszary rolnicze i gospodarowanie wodą,
 • odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie do nich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • zajęcia praktyczne: identyfikacja różnych typów siedlisk i gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego wsi,
 • rola i zadania społecznych edukatorów, korzystanie z pakietów edukacyjnych i portalu internetowego projektu,
 • prowadzenie interwencji przyrodniczych, korzystanie z dostępu do informacji.

 

Program II zjazdu :

 • objazd terenowy połączony z prezentacją dobrych praktyk gospodarstw, inicjatyw i wsi działających na rzecz zachowania zadrzewień i bioróżnorodności,
 • zasady planowania nasadzeń n w terenie,
 • zasady prowadzenia działań edukacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
 • źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych,
 • plan działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych.

 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia jego ukończenia a osoby które przeprowadzą działania edukacyjno – informacyjne dla społeczności lokalnych jako trening podnoszenia umiejętności praktycznych, będą mogły otrzymać certyfikat społecznego edukatora bioróżnorodności dla obszarów wiejskich. Każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny zawierający kompendium wiedzy przekazanej na szkoleniu.

W ramach projektu zaplanowano również: konkurs na wykonanie  nasadzeń  stref zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz możliwość korzystania z  materiałów na stronie internetowej projektu www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html

 

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa mailowo poprzez przesłanie wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej na adres: woznicka@zielonaakcja.pl  do dnia 12 lutego 2017r.  W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Asią Woźnicką tel. 76 862 94 30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji, miejscowości, samorządu.

Kurs szkoleniowy jest bezpłatny, zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe, na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html